Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida
Kontakt

Ekorren

På Ekorren lägger vi grunden för ett livslångt lärande. Det startar på Nyckelpigan och Humlan med nyfikenhet och lust att lära i trygg miljö. På Kotten, Duvan och Violen möter barnen nya utmaningar.

Vår förskola
Vår förskola finns i centrala Malung. Bredvid förskolan Ekorren ligger Blomsterbäcksskolan år F-5. Förskolan är indelad på 5 avdelningar, en lekhall och ett kök. Avdelning Nyckelpigan och Humlan har barn 1-3 år med 3,5 pedagogisk personal. Avdelningarna Violen, Duvan ock Kotten har barn 3-5 år med 3 pedagogisk personal.

En dag på förskolan
Vi arbetar med trygghet och lärande enligt förskolans läroplan, Lpfö 18.
För att skapa goda förutsättningar för lärande och skapande är det viktigt med dagsstruktur.
Förskolan öppnar 6.30 och stänger 18.30.
Frukost serveras kl. 8.00, lunchen kl. 11.30 och mellanmål kl. 14.30.

Inskolning
Under inskolningen får ditt barn bekanta sig med förskolan och dess verksamhet, vi anpassar längd och innehåll på inskolningen efter just ditt barn.
För att vara säkra på att ditt barn får den tid det behöver för att inskolas tryggt så bör du som förälder räkna med att finnas tillgänglig i ungefär 2 veckor.
Inskolningen är inte bara för ditt barn utan också för dig som förälder och det är viktigt att du känner dig trygg och delaktig i vad som sker kring ditt barn på förskolan.

Nyheter  • Matematik


    När vi räknar ihop tärningens prickar, får vi göra ett uppdrag.


  • Hållbar Utveckling


    På Förskolan ska barnen få förutsättningar att utveckla en förståelse för hur olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling (Lpfö 18).


  • Estetiska uttrycksformer


    Förskolans läroplan skriver att Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama , rörelse, sång , musik och dans (Lpfö 18).

Kontakt

Förskolan Ekorren
Storgatan 15, 782 31 Malung

Anna Höglund
Rektor
0280-183 42
anna.hoglund@malung-salen.se

Kristina Halvarsson
Skoladministratör
0280-183 73
kristina.halvarsson@malung-salen.se

Avdelning Nyckelpigan
0280-183 64, mobil 070-580 71 72
nyckelpigan@malung-salen.se

Avdelning Humlan
0280-183 40, mobil 070-561 71 72
humlan@malung-salen.se

Avdelning Violen
0280-183 44, mobil 070-590 71 72
violen@malung-salen.se

Avdelning Kotten
0280-183 45, mobil 070-567 71 72
kotten@malung-salen.se

Avdelning Duvan
0280-183 46, mobil 070-529 71 72
duvan@malung-salen.se

Kök och lokalvård
0280-183 41

Sidan uppdaterad: 2022-10-05