Logotyp för Malung-Sälens kommun

Matematik

Förskolans läroplan, Lpfö 18 skriver att vi pedagoger ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.
  • Förståelse för form, mönster, antal, ordning.

Vi på avdelningen Duvan på Förskolan Ekorren har arbetat med matematiska uttrycksformer såsom färg och form. Barnen har lekt och skapat bilder från färdiga mönster, såklart fick man även skapa fritt.

18 April 2024