Logotyp för Malung-Sälens kommun

Språk/kommunikation

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman, förskolan ska då lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara på deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt (Lpfö 98).

Genom att vi aktivt läser för barnen och även har böcker fritt tillgängligt. Då kan barnen själva hämta och bejaka sitt intresse för böcker och texter. Ett bra tillfälle att samtala över boken tillsammans och skapa goda relationer.

22 Juli 2024