Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Eldningsförbud

Råder det eldningsförbud i Malung-Sälens kommun nu? Nej.

brasa

Under perioden 1 april – 31 augusti ska du alltid ta reda på om det råder eldningsförbud eller inte, innan du börjar elda.

Kommunen eller länsstyrelsen beslutar om eldningsförbud för att förhindra större och okontrollerade gräs- och skogsbränder.

OBS! Innan du eldar en större brasa ska du alltid anmäla det till räddningstjänsten på tel. 0280-182 60. Detta för att bland annat undvika onödiga utryckningar (gäller året runt.)

Normalförbud och totalförbud

Det finns två olika typer av eldningsförbud:

  • Normalförbud innebär bland annat att du får grilla i din egen trädgård men inte elda trädgårdsavfall. Ligger din tomt så pass nära skog att grillning/matlagning i egen trädgård kan orsaka skogsbrand ska du låta bli.

  • Totalförbud kan kan det bli om det är extremt hög brandrisk eller om det redan pågår flera stora bränder i länet eller i landet. Då är förbudet mycket större, och du får bland annat inte längre grilla eller laga mat över öppen låga i din egen trädgård.

Frågor och svar om eldningsförbud Länk till annan webbplats.

Du får grilla i egen trädgård

Normalt sett gäller inte ett eldningsförbud i områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark.

Det innebär att det är okej att grilla i din egen trädgård, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus, på din kolonilott, i parker och på vissa campinganläggningar.

Det kan finnas undantag

Vissa aktiviteter kan vara okej även när det är eldningsförbud. Det kan till exempel vara tillåtet att laga mat och grilla på fasta grillplatser, alltså på en plats som är avgränsad med exempelvis betongrör eller sten. Runt platsen måste det då finnas en bred markyta med grus eller annat brandsäkert material. Det kan också vara tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska, till exempel olika typer av friluftskök.

Böter om förbudet inte följs

Du kan dömas till böter om du bryter du mot ett eldningsförbud. Du kan även straffas om du orsakar en brand, oavsett om det är eldningsförbud eller inte.

När det är väldigt torrt i skog och mark och risken för bränder är stor, kan kommunen bestämma att ingen får lov att elda och som privatperson har du ett stort eget ansvar för att inte orsaka bränder. Du ska alltid ta reda på vad som gäller innan du tänder en eld.

Om jag upptäcker en brand?

Det kan bli en snabb och häftig spridning om en brand väl får fäste, så det är extra viktigt att bränderna upptäcks i tid.

Om du upptäcker en brand – varna andra i närheten, flytta dig till en säker plats och larma 112. Om det är möjligt, försöka släcka elden.

  • Rädda - Rädda dig själv och de som är i fara.
  • Varna - Varna alla som hotas av branden.
  • Larma - Larma 112.
  • Släck - Släck branden om du tror att du klarar det.

Sidan uppdaterad: 2024-07-17