Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Sälen är nu kvalitetsmärkt

Sälen och Idre är som första destinationer i Sverige godkända med en hållbarhetsmärkning. Arbetet har pågått sedan 2016 enligt den norska modellen ”Bærekraftig reisemål”.

En kvalitetsmärkning för destinationer

Sälen och Idre är som första destinationer i Sverige godkända med en hållbarhetsmärkning.

Sälen och Idre har sedan 2016 varit piloter för den norska modellen ”Bærekraftig reisemål” (Sustainable destination) som säkrar att destinationen sätter sitt arbete med hållbarhet i system. Innovasjon Norge har stöttat Sälen och Idre som piloter för märkningen i Sverige. Arbetet har även följts av Visit Dalarna, Region Dalarna samt Tillväxtverket.

Fram tills nu fanns det ingen certifiering av hela destinationer i Sverige, utan enbart på företagsnivå.

”Bærekraftigt reisemål” är en kvalitetsmärkning för destinationer i Norge, och i dag är 14 norska destinationer godkända. Fler väntas få sitt kvalitetsmärke under 2018. 

Destinationerna Sälen och Idre är Sveriges största respektive fjärde största vintersportdestinationer. Genom SITE-projektet arbetar båda platserna med internationalisering och för att bli helårsdestinationer.

- Arbetet med hållbarhet är viktigt då destinationerna i Scandinavian Mountains har som mål att nå nya målgrupper i bland annat Europa, säger Camilla Lind, huvudprojektledare i SITE Destination.

Märkningen bygger på en internationell standard (GSTC-D) som sätter tydliga krav på destinationers förmåga när det gäller hållbar utveckling.

- Märkningen förutsätter att destinationen tar tillvara natur, kultur, miljö, sociala värden och ekonomisk hållbarhet. Hållbarhetsarbetet har skett i samverkan med kommuner, destinationsbolag, företag och övriga aktörer, säger Camilla Lind.

Som pilot har SITE-projektet arbetat efter den norska processmodellen i hållbarhetsarbetet.

- Intresset för det norska arbetet med hållbarhetsmärkning av destinationer har varit stort i många länder under många år. Att två utländska resmål nu har avslutat processen är väldigt trevligt och har gett oss bra erfarenhet om hur ordningen fungerar under annorlunda administrative system. Vi gratulerar till ett väl genomfört projekt, säger särskild rådgivare Ingunn Sørnes i Innovasjon Norge.

Sidan uppdaterad 2018-03-20 av