Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Ny avfallsplan på utställning

Malung-Sälens kommun har tagit fram ett förslag till plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering (avfallsplan) tillsammans med övriga Dalakommuner. Förslaget till plan kommer ställas ut mellan 1-30 november.

Åtgärder för förbättrad källsortering

Malung-Sälens kommun har tagit fram ett förslag till plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering (avfallsplan) tillsammans med övriga Dalakommuner. Mycket i planen är därför lika för hela Dalarna. Planen ska gälla för åren 2018 till 2022.

Tydligt fokus i planen är att det ska uppstå en mindre mängd avfall och att vår konsumtion blir mer hållbar. Med hållbar konsumtion menas till exempel: att vi ska dela på saker, återanvända, köpa hållbara produkter och köpa tjänster istället för varor.

Idag förbrukas det mer resurser än vad som är långsiktigt hållbart. Vi ser att avfallsmängderna ökar och i Dalarna slänger varje person i snitt drygt 500 kilo avfall per år. Dessutom är två tredjedelar av det avfall vi slänger i soppåsen felsorterat.

Andra områden i förslaget som har fått särskilt fokus är att utnyttja näringen och energiinnehållet i matavfallet bättre samt minska matsvinnet, att återanvända mer av byggavfallet och att bli bättre på att källsortera.

En av åtgärderna för att förbättra källsorteringen i Malung-Sälens kommun föreslås vara nya sorteringsstationer i Sälenfjällen där det ska gå att lämna både förpackningar, matavfall och restavfall (brännbart). Idag måste olika slags avfall lämnas på olika ställen vilket är krångligt för våra besökare.

Förslaget till plan kommer ställas ut mellan 1-30 november via en gemensam webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där man också kan lämna sina synpunkter. Planen kommer även att ställas ut på biblioteken i Malung och Sälen. Synpunkter kan också lämnas via e-post till kommun@malung-salen.se eller skriftligen till Malung-Sälens kommun, Box 14, 782 21 Malung.

Sidan uppdaterad 2017-10-30 av