Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Kommunens skola åter bland de bästa

Malung-Sälens grundskola placerar sig i ännu en mätning bland landets bästa skolor, vilket bekräftas i Föräldraalliansens nya rapport.

Kvalitetsindex för grundskolan

För tolfte året i rad presenterar Föräldraalliansen Sverige sitt Kommunala grundskoleindex. Malung-Sälens kommun placerar sig på plats tolv av landets alla skolkommuner, vilket är en förbättring med sex placeringar jämfört med föregående år. 

Syftet med granskning är att ur ett föräldraperspektiv skapa ett kvalitetsindex för grundskolan i Sverige där hänsyn tas till både uppnådda resultat och satsade resurser med hänsyn tagen till kommunernas olika förutsättningar.

Indexet kan utgöra ett underlag för att diskutera kvalitet och likvärdighet i grundskolan, både nationellt och på kommunal nivå.

De indikatorer Föräldraalliansen använder är:

  • Måluppfyllelse
  • Pedagogisk personal
  • Övriga hälso- och studiefrämjande resurser
  • Fritidshemmen

Ta del av undersökningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2017-11-15 av