Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Uppföljning av löfte med Sälenfjällen i fokus

Malung-Sälens kommun, Destination Sälenfjällen och polisen kom i december 2015 överens om insatser för att den upplevda tryggheten skulle öka runt områden med stor tillströmning av besökare i Sälen. Det så kallade medborgarlöftet har nu utvärderats.

Uppföljning av medborgarlöftet 2016-2018

Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet. Utifrån dialoger med medborgare, poliser, ordningsvakter och andra aktörer har medborgarlöftet arbetats fram för att alla inblandade aktörer under två vintersäsonger skulle kunna arbeta trygghetsskapande i Sälenfjällen. Medborgarlöftet har varit ett avtal mellan Malung-Sälens kommun, Lokalpolisområde Mora och Destination Sälenfjällen.

Medborgarlöftet har kontinuerligt följt upp genom lokala möten mellan de olika aktörerna, samt även viss uppföljning via Brå-möten, kommunens brottsförebyggande råd.

I löftet åtog sig polisen att genomföra trafikkontroller, både för hastighet- och nykterhet. Dessa kontroller skulle ske i anslutning till anläggningarna, på väg och i terräng (skoterkontroller) samt på tillfartsvägarna till Malung-Sälens kommun.

De tillfällen och platser man prioriterat under vintersäsongerna har varit i och i kring after ski på de olika anläggningarna, i samband med ankomst- och avresedagar, sena kvällar runt krogstängningar samt i samband med att turisterna körde till anläggningarna på morgonen. Flera trafikbrott, rattonykterhet (både alkohol och droger) har anmälts i samband med dessa kontroller men även vid andra tillfällen då polisen patrullerat i Sälen och övriga vägar kopplande till Sälen

Polis och ordningsvakter har båda säsongerna haft ett nära och givande samarbete. Ordningsvakterna har även ingått i ett projekt med kommunikationsutrusningen Rakel, vilket varit en framgångsfaktor för en snabb och trygg kommunikation. Ordningsvakterna är polisens förlängda arm och tillsammans med polisen har man med högsta prioritet ställt ordning och säkerhet i första rummet för medborgare, turister och för alla som arbetar, vistas och bor Sälen-området.

Kommunens alkoholhandläggare och kommunpolisen har samverkat i utbildningen ”Ansvarfull alkoholservering”, en utbildning i Alkohollagen för personal på näringsställen/krogar – och i hotellverksamhet.

Skoterpatrullering genomfördes både på fjället och i dalgången under första säsongen 2016-2017. Efter en polisiär utbildning i februari 2018, har även ett flertal skoterkontroller utförts både i Malung och i Sälen.

Lokalpolisområde Mora, Malung-Sälens kommun och Destination Sälenfjällen avslutade efter en gemensam uppföljning Medborgarlöftet den 30 april 2018 vilket omfattade hela insatsperioden. Sammantaget kan konstateras att samtliga aktörers engagemang och insatser har ökat tryggheten i Sälenområdet.

Ta del av Medborgarlöftet härPDF

Sidan uppdaterad 2018-05-24 av