Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tryggheten stärks med högre polisnärvaro och ny polisstation

SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) publicerar rapporten Trygghet & Säkerhet där landets kommuners brott och brottsförebyggande arbete kartläggs och jämförs. Rapporten baseras på nationell statistik från Socialstyrelsen, MSB; SCB, Brå och SOS Alarm.

Rapporten utgår från fyra indikatorer; personskador, utvecklade bränder i byggnad, anmälda våldsbrott samt anmälda stöld- och tillgreppsbrott. I rapporten hamnar Malung-Sälens kommun på den sista placeringen av landets kommuner, men tolkningen av resultatet bör göras med försiktighet, bland annat på grund av lokala förhållanden och att folkmängd är ett trubbigt mått att fastställa norm efter.

Resultaten kan till exempel vara missvisande för kommuner med många tillfälliga besökare, vilket Malung-Sälens kommun är med ungefär 100 000 besökare per vecka under vintersäsongen.

- Det är såklart tråkigt att hamna längst ned på listan, men vi får ta till oss det här resultatet och se det som ett underlag jobba vidare utifrån, fortsätter han.

Viktigt för tryggheten är att stärka den polisiära närvaron i kommunen och en hel del trygghets- och säkerhetsarbete pågår t.ex genom att ett nytt polishus planeras i Sälen.

Malung-Sälens kommun kommer nu att närmare titta på rapporten och se vad vi behöver arbeta mer med framöver.

Sidan uppdaterad 2021-02-12 av