• Kontakt

Trafik under Vasaloppsveckan

Tjejvasan den 23 februari

Länsväg 1025, (Vasaloppsvägen) är enkelriktad från Oxberg till länsväg 1024 i Evertsberg klockan 06.00-14.00. Fordon får föras endast i riktning från Oxberg mot Evertsberg. Trafik till starten sker via riksväg 70.

Länsväg 1012 stängd för genomfart mellan Oxbergs affär och Startplatse i Oxberg riksväg 70 klockan 06.00-14.00. Trafik till starten sker via riksväg 70. Övrig trafik mellan Mora och Sälen hänvisas att köra riksväg 70 och Lv 1024 via Älvdalen under dagen.

Öppet spår den 24 februari

Riksväg 66 vid starten i Sälen är stängd för genomfartstrafik klockan 05.00–09.00. Länsväg 1033 är enkelriktad mellan riksväg 70 via Lövnäs till Hormund klockan 04.00–08.00. Tillåten färdriktning är alltså från riksväg 70 och västerut mot Horrmund.

Genomfartstrafik sträckan Sälen–Transtrand hänvisas till länsväg 1051 på västra sidan om Västerdalälven.

Öppet Spår den 25 februari

Riksväg 66 vid starten i Sälen är stängd för genomfartstrafik klockan 05.00–09.00. Genomfartstrafik sträckan Sälen–Transtrand hänvisas till länsväg 1051 på västra sidan om Västerdalälven.

Stafettvasan den 1 mars

Riksväg 66 vid starten i Sälen är stängd för genomfartstrafik klockan 06.00–09.15. Genomfartstrafik sträckan Sälen–Transtrand hänvisas till länsväg 1051 på västra sidan om älven.

Överfarten över Spjutmodammen är helt avstängd för biltrafik klockan 09.00–18.00.

Vägen upp till växling Hökberg är avstängd för biltrafik.

Nattvasan den 1 mars

Riksväg 66 vid starten i Sälen är stängd för genomfartstrafik klockan 19.45–20.15. Genomfartstrafik sträckan Sälen–Transtrand hänvisas till länsväg 1051 på västra sidan om älven.

Vasaloppet den 3 mars

Under Vasaloppet är fordonstrafik på Vasaloppsvägen till stora delar enkelriktad. Ej tillåtet att färdas:

 • Länsväg 1024. Från Evertsberg till Fiskarheden mellan klockan 07.00 och 15.00
 • Länsväg 1025. Från Oxberg till Evertsberg mellan klockan 08.00 och 16.00

Trafik till Sälen måste vara i Fiskarheden senast klockan 07.00 Vilket innebär att resande ska ha passerat Evertsberg senast klockan 06.30.

Fordonstrafik förbjuden Sälen

Följande vägar är avstängda för all fordonstrafik:

 • Rv 66 är stängd för genomfartstrafik mellan Sälen och Transtrand, 24 februari och 25 februari mellan klockan 05.00 och 09.00
 • Rv 66 är stängd för genomfartstrafik mellan Sälen och Transtrand, 1 mars mellan klockan 06.00 och 09.15.
 • Rv 66 är stängd för genomfartstrafik mellan Sälen och Transtrand, 1 mars mellan klockan 19.45 och 20.15
 • Rv 66 är stängd för genomfartstrafik mellan Sälen och Transtrand, 3 mars mellan klockan 04.30 och 09.30.

Rekommenderad väg till och från fjällen via riksväg 66

 • Trafik till och från Sälenfjällen hänvisas via Rörbäcksnäs och Torgås, Lv 1047.
 • Alternativ väg från Sälenfjällen välj Lv 1051 mot Transtrand. Sedan Rv 66 över Malung – Ludvika – Västerås. Trafik mot södra Sverige tar Rv 66 över Malung sedan E45 mot Göteborg.
 • Trafikanter till Sälen från Mälardalen väljer Djurås E16 mot Malung och sedan Rv 66 mot Sälen.
 • Trafikanter till och från Idre, Särna och Härjedalen kör via Stöten väg 1054, 1053 och Torgås Lv 1047.
 • Trafikanter till och från Trysil väljer väg genom Värmland, Stöllet väg 62 (mot E45). Alt. väg 1047 via Rörbäcksnäs, Torgås.

Alternativ väg mellan Sälen och Mora hela vinterveckan. Kör väg E45 mot Malung, ta av mot Venjan/Limedsforsen länsväg 1040, sedan mot Sälen riksväg 66.

Tänk på att vara utvilad innan du sätter dig vid ratten. Kör försiktigt!

Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2019-02-19 av