• Kontakt

Torgåsbron stängs för all trafik

Analyser av Torgåsbrons betongbågar visar att bron är i så dåligt skick att Trafikverket beslutat att omedelbart stänga av bron för all trafik för att inte riskera några olyckor.

Stängs för all trafik

Av säkerhetsskäl stängs Torgåsbron för all trafik från och med fredagen den 10 maj klockan 17.00 och tills vidare. Det gäller även för cyklister och gångtrafikanter.

Bron över Västerdalälven i Torgås mellan Sälen och Malung stängdes i januari för tung trafik av säkerhetsskäl då man ville göra fler provtagningar för att säkerställa dess bärighet.

Analyser av brons betongbågar visar att bron är i så dåligt skick att Trafikverket beslutat att omgående stänga av bron för all trafik för att inte riskera några olyckor.

– Avstängningen ger stora konsekvenser för alla som använder bron. Vi beklagar detta, säger Marcus Danielsson, chef Underhåll på Trafikverket.

Personbilstrafiken leds främst om via Lima/Transtrand, väg 1059 och 1051, cirka 1,5 mil, medan den tunga trafiken leds om via Limedsforsen cirka 2 mil.

Ny bro på plats i juni 2021

Bron i Torgås är sedan tidigare planerad att bytas på grund av att dess livslängd löper ut. Projektet är under planering och startskedet har nu tidigarelagts med omkring ett år på grund av att skadeutvecklingen har gått snabbare än den tidigare bedömningen.

- Vi planerar byggstarten till juni 2020 och beräknas ha en ny bro på plats i juni 2021. Vi gör allt vi kan för att forcera bygget av den nya bron. Vi utreder även om det är några kompletterande åtgärder som kan behöva göras under tiden som bron är stängd.

Avstängningen gäller fram till dess en ny bro är på plats, alltså om cirka två år, juni 2021.

Mer information om bron Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rasrisken undersöks - inslag i SVT Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2019-05-10 av