• Kontakt

Socialchefen om situationen på Socialförvaltningen

Fackliga företrädare från Vision och Akademikerförbundet SSR gjorde nyligen en skrivelse om att arbetsmiljön på socialkontoret i Malung-Sälen innebär en risk för ohälsa som de menar beror på en dålig arbetsmiljö.

Arbetsgivaren har inte upplevt något kaos på individ- och familjeomsorgen.

Den 31 oktober hölls ett MBL-möte med de båda fackförbunden, enhetschef, avdelningschef och socialchef. Där pratade vi om att fortsätta arbeta gemensamt för att förbättra arbetsmiljön och hur viktigt det är att ha en respektfull, ömsesidig dialog framöver. Dessutom måste informationsflödet förbättras. Som helhet hade vi en bra dialog på mötet.

Att flera medarbetare inom socialförvaltningen sagt upp sig beror på flera orsaker; en del arbetsrelaterade, men också en del privata.

De senaste åren har det varit en relativt stor omsättning på flera chefstjänster inom socialförvaltningen vilket orsakar instabilitet i verksamheterna. Det ska bli mycket bättre. Men för att jämföra med rikets omsättning på omkring 35 % ligger vi på 20 %.

Fullt bemannade idag

På grund av sjukskrivningar och liknande har vi fått ta in flera konsulter för att klara av våra uppdrag. Idag är vi fullt bemannade.

En gemensam plan har tidigare tagits fram med syfte att minska sjukskrivningar och förbättra arbetsmiljön. Det känns bra att fortsätta det påbörjade arbete för en bättre arbetsmiljö som också innebär positiva effekter för de personer som behöver stöd från individ- och familjeomsorgen.

Anna-Karin Olsson, socialchef, Malung-Sälens kommun

Sidan uppdaterad 2019-11-05 av