• Kontakt

Smittläget inom kommunen v.10

2021-03-11

Här presenterar vi smittläget av covid-19 inom kommunens verksamheter hittills för vecka 10.

Socialförvaltningen: Ingen smitta varken i äldreomsorgen eller inom LSS verksamheten.

De personer som har hemsjukvård och tackat ja till vaccination har fått sin första vaccindos.

De personer som har hemtjänst och har svårigheter att ta sig till vårdcentral har efter vårdbegäran från vårdcentralen fått sin första dos vaccin.

Alla personer som har tackat ja till vaccination och bor på LSS-boende har fått sin första dos.

Region Dalarna vaccinerar nu personer med personlig assistans samt anställda i dessa verksamheter.

Barn - och utbildingsförvaltningen: Inom skolan har en personal på en grundskola i södra kommundelen testats positiv för covid-19 och några elever och personal är hemma och väntar på provsvar.

OBS!

Det är väldigt viktigt att vårdnadshavare/barn och personal inom förskola och skola, meddelar vår skolsköterska Ewa Andersson via mail om de eller något barn har testats positivt:

ewa.andersson@malung-salen.se

Sidan uppdaterad 2021-03-11 av