Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Skolskjuts via e-tjänst lanseras

2021-02-05

I början av mars öppnar en e-tjänst för skolskjuts i alla Dalarnas kommuner för vårdnadshavare med barn i grundskolan.

Länets gemensamma e-tjänsteplattform gör att Dalarnas kommuner nu inte bara kan erbjuda invånarna fler e-tjänster än tidigare, utan också att framtagandet av e-tjänster kan ske i samverkan med andra kommuner inom och utom Dalarna.

En sådan tjänst som skolskjuts är en typisk tjänst där det är lätt att förstå att det kommer vara
människor med olika förutsättningar och erfarenheter av digitala tjänster som kommer att behöva
använda den.

Vårdnadshavare ska längre fram i vår alltså själva ansöka om skolskjuts för sina barn i grundskolan via e-tjänsten som kommer finnas på kommunens hemsida. Ansökan ska så långt det är möjligt automatiseras och både vårdnadshavare och handläggare kan följa ärendet digitalt i e-tjänsten.

På sikt är förhoppningen att denna förändring leda till bättre planeringsunderlag, mindre
manuellt arbete, bättre planerad busstrafik och därmed mindre miljöpåverkan.

Mer detaljerad information om hur man ska ansöka om skolskjuts kommer i god tid framöver.

Frågor eller funderingar?

skolskjuts@malung-salen.se
Sirpa Keskitalo, handläggare
0280-181 82

Sidan uppdaterad 2021-02-05 av