• Kontakt

Skinnarbadet stängs

Den kommunala simhallen Skinnarbadet stängdes precis innan sommaren på grund av spår av legionellabakterier på alla avdelningar. Flera åtgärder har gjorts under sommaren och hösten för att få bort bakterien, men utan framgång och med anledning av detta kommer Skinnarbadet att fortsätta hållas stängt

Därför föreslås det nu av Kommunstyrelsens arbetsutskott till Kommunstyrelsen att Service- och teknikförvaltningen tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda vad en helt ny simhall skulle kosta.

– Det här är förstås tråkigt och skapar problem, men på grund av den konstaterade legionellan vill vi absolut inte riskera människors hälsa. Därför gör vi det här och är beredda att satsa på en ny simhall. Det här leder till något positivt för bygden i längden, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Unander (S).

Det skulle kosta ungefär 500.000 kronor att byta ut alla rör i duscharna, men det finns inga garantier att problemen helt skulle försvinna genom den åtgärden eftersom det även finns gamla rör på fler ställen i systemet. Därför väljer vi att inte lägga ut en halv miljon kronor på en åtgärd som kanske ändå inte skulle få bort problemen.

Det finns ett äldre budgetförslag på att delvis renovera det befintliga Skinnarbadet för ungefär 15 miljoner kronor, men man har konstaterat att det inte vore ekonomiskt försvarbart då det bara skulle rusta upp badhuset till en viss del.

Målsättningen är att ha ett färdigt kostnadsförslag nu innan årsskiftet. I utredningen kommer också lokaliseringen att ses över. Att en helt ny simhall kan komma att byggas på en annan plats och ett alternativ är då i anslutning till sportfältet och ishallen i Malung.

Detaljer kring skolbad, babysim, ersättning för årskort och liknande får vi återkomma till lite längre fram i höst.

Nu närmast är det upp till Kommunstyrelsen att godkänna utredningen med att bygga en ny simhall.

Sidan uppdaterad 2019-09-18 av