Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Sjätte bästa skolkommun

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har publicerat sin årliga rapport över hur bra det går för landets grundskolor. Malung-Sälens kommun håller sig kvar i toppen och placerar sig på sjätte plats i landet.

Ett gott ledarskap och engagerad personal

I ”Öppna jämförelser – Grundskola 2018” beskriver Sveriges kommuner och landsting (SKL) elevernas kunskapsresultat på kommun- och riksnivå genom ett antal nyckeltal. Statistiken speglar till största del läsåret 2017/18.

I det sammanvägda resultatet för årskurs 9 bland landets alla grundskolor hamnar Malung-Sälens kommun på sjätte plats. Motsvarande plats för ett år sedan var plats tre.

- Det är en förändring på mariginalen. Vi har fortfarande 284 kommuner bakom oss. Det är inget större tapp utan vi visar att vi fortfarande ligger kvar i toppskiktet av landets kommuner, säger Sofia Söderström (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Undersökningen baseras på statistik från Skolverket samt SCB och finns tillgänglig i kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Jämför man kommunens resultat mer i detalj kan man exempelvis utläsa att 89,2 procent av eleverna i årskurs 9 i Malung-Sälens kommun är behöriga till ett yrkesprogram. Genomsnittet för hela riket är 84,4 procent.

Meritvärdet (17 ämnen) för elever i årskurs 9 i Malung-Sälens kommun har ökat till 237,2 poäng (228,7 poäng i riket) och 83,9 procent (riksgenomsnittet är 75,6 procent) av alla elever uppnådde kunskapskraven i alla ämnen.

Vad är då hemligheten bakom de goda resultaten och topplaceringen?

- Vi har ett gott ledarskap samt en bra och engagerad personal, från förskolenivå upp till högstadiet. Vi har också satsat på elevhälsan som bedriver ett framgångsrikt förebyggande arbete, säger Sofia Söderström.

Det går inte att se några försämringar på grund av de anpassningar till budgeten som varit nödvändiga för att få ekonomin i balans.

- Hela kommunen försöker hålla igen på utgifterna men samtidigt vill vi satsa på skolan. Det är en av våra prioriterade verksamheter.

I årets Öppna jämförelser – Grundskola är det sista gången som ett sammanvägt resultat tas fram och publiceras, denna gång enbart i databasen Kolada.

Dokument

Undersökningen "Öppna jämförelser - Grundskola 2018"PDF

Malung-Sälens kommun i Koladalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2018-12-06 av