Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Sanering påbörjad vid garveriet

Naturvårdsverket har beviljat medel för att ta bort funna oljeföroreningar vid före detta Malungs garveri. Den här veckan påbörjar kommunen saneringen.

Cistern med diselolja upptäcktes

De senaste veckorna har Malung-Sälens kommun genomfört undersökningar i marken och grundvattnet där det före detta Malungs garveri låg. Syftet med undersökningarna är att få klarhet i om det spridits några föroreningar i samband med branden 2014 samt ta prover i marken där det tidigare funnits byggnader.

När provtagningen skulle göras vid den byggnad som stod kvar på platsen, påträffades en föroreningskälla man tidigare inte känt till. Det handlar om en cistern innehållandes diselolja som låg nedgrävd i marken intill byggnaden. Cisternen är gammal och har läckt ut olja i omgivande jordlager.

Kommunen ansökte därför om pengar hos Naturvårdsverket för att få genomföra en sanering av cisternen och den oljeskadade jorden runt omkring. Naturvårdsverket beviljade förra veckan medel för åtgärderna. Just nu genomför kommunen tillsammans med en konsult, entreprenörer och länsstyrelsen föreberedelser för att kunna sätta igång arbetet i slutet av den här veckan. Den kvarvarande byggnaden har nu rivits, och el ska dras fram i området till de vattenpumpar som behövs för arbetet.

För mer information, kontakta Gisela Åberg, miljöinspektör Malung-Sälens kommun, telefon 0280-186 87.

Sidan uppdaterad 2017-09-13 av