Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Provtagningar vid garveriet

Den här veckan är kommunens miljökonsulter på plats för att undersöka botten på älven utanför före detta Malungs garveri.

Undersökning av älvbotten

Under 2018 har Länsstyrelsen och Naturvårdsverket beviljat ytterligare medel för att kommunen ska kunna fortsätta arbetet med föroreningarna vid före detta Malungs garveri. 

Den här veckan är kommunen miljökonsulter på plats för att undersöka botten på älven utanför fastigheten. Eftersom föroreningar transporteras med vatten i marken kan föroreningarna från området eventuellt ha spridit sig till älven och sjunkit till botten. Därför genomförs undersökningar utanför fastigheten och en bit nedströms för att kontrollera detta.

Parallellt med arbetet sammanställs också provtagningarna från marken inne på området som gjordes i höstas.

För mer information, kontakta:
Miljökontoret
Gisela Åberg, telefon: 0280-186 87

Sidan uppdaterad 2018-04-04 av