Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Problem med "blödande" vägar

Värmen har orsakat problem med ytbeläggningen på vissa vägar i Malung-Sälens kommun. Trafikverket har varit på plats och lämnat en nulägesbeskrivning.

Nulägesbeskrivning av vägarna

De senaste veckorna har det varit problem med ytbeläggningen på vissa vägsträckor i kommunen. Trafikverket har utsatts för påtryckningar att åtgärda problemen från bland annat kommunens sida men även Destination Sälenfjällenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och andra aktörer.

Under gårdagen besökte Trafikverket Malung-Sälens kommun för att på plats göra en nulägesbeskrivning, en beskrivning vi fått ta del av via Destination Sälenfjällen.

Så här ser det ut i dagsläget:

Vasaloppsvägen 1024
Problem med blödningar i ytbehandlingen utförd 2017. Maj var en rekordvarm maj månad, och det har varit en ökad mängd tung trafik de senaste åren.

Vägen har sandats sedan problemen med blödningar uppstod. Vägen kommer att fortsätta sandas allt efter behov. De värsta partierna kommer att fräsas bort och där ska man lägga ny asfalt på cirka nio av 38 km mellan Fiskarheden och Evertsberg. Preliminärt görs arbetet i augusti/september. Det går tyvärr inte att åtgärda tidigare på grund av beläggningsentreprenörernas semester och i övrigt närmast fullbelagda säsong.

E45 Malung - Värmlandsgränsen

En spårytbehandling har utförts under måndag - onsdag vecka 26. Tyvärr gjordes detta i ett något för varmt väder. Detta medförde att entreprenören valde att sprida på mer makadam än vanligt för att motverka risken för blödningar vilket kan ge en hal vägbana och stänk på bilar. Mängden makadam resulterade dock i mycket löst grus på vägbanan. Den rikliga sandningen som gjordes för att motverka blödningar har skapat dammoln för bilar som färdats på vägen. Tyvärr har bindemedel fastnat på en del lastbilars hjul vilket ”dragit fram” oljiga partier som skapat oljestänk på andra fordon.

Vägens skick är nu, efter andra sopningen, bra. 50 km/h-skyltarna har tagits bort men det råder risk för stenskott. Vid varmt väder kommer sträckan att behöva sandas.

Väg 66 Stöten/Riksgräns Norge - Högfjällshotellet

Sträckan har lagts under vecka 27 och sopades för första gången under torsdagen och fredagen. Beläggningen på sträckan Hundfjället-Högfjällshotellet skapade delvis samma problem som på väg E45. Sträckan ser i dagslägen bra ut men det råder 50 km/h och det finns risk för stenskott under cirka en vecka framöver.

Väg 66 Sälen by - Torgås

Arbetet påbörjades i slutet på vecka 27 och vägen kommer att fortsätta beläggas under vecka 28.

Normalt sett är det regn som ställer till det vid den här typen av vägarbeten, men i år är det värmen.

Till sist: Detta är alltså en nulägesbeskrivning. Det är Trafikverket som är ansvarig för de vägsträckor vi redogjort för. Om ni har synpunkter på beläggningen eller Trafikverkets arbete - vänd er direkt till demlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster så att de får ta del av era synpunkter.

Sidan uppdaterad 2018-07-09 av