• Kontakt

Positivt ekonomiskt resultat

Malung-Sälens kommun redovisar för 2018 ett positivt resultat på fem miljoner kronor.

- Det är glädjande att vi lyckats vända tidigare års underskott till ett plus, säger kommunalrådet Hans Unander.

En bidragande orsak till att kommunen inte längre har underskott 2018 är troligtvis det varsel på 55 personer som gjordes, vilket sänkte personalkostnaderna med i storleksordningen 20 miljoner kronor.

Om man jämför resultatet mot budget så avviker resultatet negativt med 18 miljoner kronor. Det som bidrar är bland annat att en avtalad markförsäljning inte genomfördes (affären genomfördes dock i början av 2019 i stället vilket kommer att påverka årets resultat positivt). En annan bidragande orsak var att Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF) gick med underskott varav Malung-Sälens kommuns andel uppgick till 12,4 miljoner kronor.

Under 2018 minskade bland annat intäkterna för migration med 25 miljoner kronor vilket beror på att antalet asylsökande minskat kraftigt sedan 2015. Sommarens brand i Torgås innebar rent ekonomiskt att kommunen fick försäkringsersättning på knappt en miljon kronor för sin skog som brann ned samt ersättning på drygt 10 miljoner kronor för de kostnader som brandbekämpningen innebar.

Förutom de minskade personalkostnaderna på grund av varslet har kommunen kunnat sänka sina lokal och markhyror med närmare 3 miljoner kronor. På grund av den snörika vintern ökade kostnaderna för snöröjning

Kommunkoncernen, alltså kommunen inklusive de kommunala bolagen, har ett positivt resultat på 31 miljoner kronor. Det beror framför allt på att Malungs Elverk, som kommunen äger till 74 procent, redovisade ett starkt resultat.

Sidan uppdaterad 2019-05-16 av