• Kontakt

Polisstationen i Sälen får regeringsstöd

2021-09-17

Igår beslutade regeringen att de ska bidra med finansiering av polisstationen som är på gång i Sälen.
– Det är glädjande att regeringen ser behovet av polisnärvaro på landsbygden, säger kommunalråd Hans Unander (S).

Som en del av regeringens satsningar på polisen beslutades igår att ett 15-årigt hyresavtal ska ingås för att finansiera nybyggnationen och därefter förhyrningen av de nya lokalerna i Sälen.

– Regeringen delar polisens bedömning att det finns ett tydligt behov av utökade lokaler i Sälen. Det speglar den historiska satsningen och är nödvändigt för att polisen ska kunna fortsätta växa och öka tryggheten, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Kommunalråd Hans Unander gläds över beskedet eftersom det finns ett stort behov av nya lokaler och fler poliser i kommunen.

Förtydliganden utifrån frågor som inkommit:

Enligt pressmeddelandet från regeringskansliet beviljade regeringen Polismyndigheten att teckna ett hyresavtal för lokaler i Sälen. Vem som kommer att vara ägare av lokalerna vet vi från kommunens sida ingenting om idag. Kommunens mark där polisstationen är tilltänkt kommer, om detta blir av, att försäljas enligt marknadsmässiga villkor. I övrigt så är inte kommunen inblandad. Men om kommunens beslut om detaljplanen går igenom hos Mark- och miljööverdomstolen så kommer det att krävas ett byggnadslov för byggnaden.

Sedan kan det vara möjligt att några av kommunens bolag behöver flytta ledningar för att möjliggöra en byggnation. I övrigt är kommunens enda engagemang i detta att vi kommer att sälja marken till den tilltänkta byggnaden, om nu detta blir av.

Sidan uppdaterad 2021-09-22 av