• Kontakt

Ökad närvaro i centrum gav färre störningar

2021-09-29

I början på sommaren undertecknades ett medborgarlöfte av kommunen och polisen för att Malungs centrum skulle bli tryggare genom att öka närvaron av polis och ordningsvakter. Utvärderingen visar nu att ordningsstörandet minskade.

Kommunens lokala BRÅ (brottsförebyggande rådet) tog i våras fram en lägesbild utifrån synpunkter från allmänheten som bland annat beskriver nedskräpning och ordningsstörande i Malung vilket gör att besökare till exempel väljer att avstå att besöka Grönlandsparken.

Genom arbetet med högre närvaro ville man uppnå ökad trygghet i området och att de som stör den allmänna ordningen i centrum ska förstå att deras beteende inte är önskvärt.

Kommunen och polisen dokumenterade sina aktiviteter i området och de fick en hel del positiv respons från allmänheten som menar att det är bra att det görs såna här insatser i Malungs centrum.

Arbetet följdes upp och utvärderades på det lokala BRÅ-mötet den 15 september och det visade sig att de här insatserna kommunen och polisen gjorde verkar ha gett resultat då antalet ordningsstörande personer har minskat.

– Det har varit ett positivt utfall av våra insatser, men det gäller att hålla i det här nu. Jag utgår från att polisen fortsätter att ha en ökad närvaro i Grönlandsparken och Malungs centrum, säger Hans Unander (S) kommunstyrelsens ordförande.

Sidan uppdaterad 2021-09-29 av