• Kontakt

Nytt sätt att ansöka om skolskjuts från 8 mars

2021-02-22

Vi påminner om att du som vårdnadshavare med barn i grundskolan, men ej i särskolan, ska ansöka om skolskjuts i vår nya e-tjänst. Inga skolkort kommer att skickas ut eller laddas på om inte ansökan är gjord.

Ansökan för kommande läsår ska göras 8/3 - 26/3 för att vara säker på att beslut om skolskjuts är klart till läsårets start till höstterminen 2021.

Om eleven inte är i behov av skolskjuts höstterminen 2021 kan ansökan av skolskjuts göras senare under läsåret 2021/2022.

E-tjänsten kommer att finnas på www.malung-salen.se från 8 mars och inloggning sker med e-legitimation. Om du inte har någon e-legitimation skaffar du det hos din bank.

I dagsläget hänvisas grundsärskoleelever, familjehemsplacerade elever och personer med tillfälligt personnummer till ansökan på blankett. Blankett finns hos expeditionen på elevens skola.

Målsättningen med denna förändring är bland annat en bättre planerad busstrafik och därmed mindre miljöpåverkan samt sänkta kostnader.

Rätten till skolskjuts anges i skollagen 9 kap. 15 b § och 10 kap. 32 §. Bestämmelser finns i skolskjutsreglementet för Malung-Sälens kommun med lokal bilaga som finns att läsa här: malung-salen.se/skolskjuts Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2021-02-22 av