Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Nytt om eldningsförbudet

Eldningsförbud gäller fortfarande i skog och mark och på iordninggjorda grillplatser i Malung-Sälens kommun. Förbudet gäller även campingplatser, stormkök eller engångsgrillar. Du får dock återigen grilla på din egen tomt.

Uppdatering 2018.08.13 Eldningsförbudet har upphört.

Kan grilla på egen tomt

Eldningsförbud gäller fortfarande i skog och mark och på iordningställda grillplatser i Malung-Sälens kommun. Förbudet gäller även campingplatser, stormkök eller engångsgrillar. Du får dock återigen grilla på din egen tomt.

Att tänka på:

  • Djupare markskikt är kraftigt uttorkade. Det är därmed fortfarande risk för omfattande mark- och skogsbränder.
  • Även om det kommer regn kan skog och mark snabbt torka upp vid uppehållsväder, och brandriskerna stiger då återigen till mycket höga värden.
  • Räddningstjänsternas personal och material är fortsatt hårt utnyttjade på grund av de tidigare stora bränderna i länet.

Det är också viktigt att påpeka att oavsett om det råder förbud eller inte kan du ställas till ansvar om du orsakar brand.

Sidan uppdaterad 2018-08-13 av