• Kontakt

Nytt arrendeavtal om vindkraft klart

2020-09-01

På dagens kommunstyrelsemöte fick Hans Unander (S) och Mikael Östling (M) uppdraget att teckna ett nytt arrendeavtal med wpd gällande vindkraftsetableringen på Ripfjället samt avtal om bygdemedel.

Fullmäktigemöte Orrskogen

I avtalet framgår vilka villkor som ska gälla om kommunfullmäktige framöver beslutar att man ska ha vindkraft på Ripfjället.

Kommunstyrelsen är helt enig kring att ge Hans Unander (S) och Mikael Östling (M) uppdraget att teckna ett nytt arrendeavtal.

- Vi tycker att det är viktigt att presentera för kommuninvånarna vilka villkor som gäller för kommunen som markägare innan folkomröstningen. Nu kan man själv läsa avtalen, sätta sig in i och ta ställning i frågan, säger Hans Unander (S)

- Det är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv att befolkningen har möjlighet att ta del av och kunna bilda sig en uppfattning av vad som ska gälla vid en ev etablering av vindkraft, säger Mikael Östling (M).

I avtalet står bl.a. att vindkraftbolaget själva ska bekosta nedmonteringen av vindkraftverken när de är uttjänade.

Här är ett utdrag ur det nya avtalet:
Senast vid avtalets upphörande ska Arrendatorn på egen bekostnad ha nedmonterat och bortforslat vindkraftverken, transformatorstationer, luftburna el- och teleledningar ovan mark, som tillhör Vindkraftsanläggningen, samt återställt marken så att den går att bruka på samma sätt som innan upplåtelsen ägde rum.

 

Det blev även klart med avtal kring bygdemedel. Om vindkraftsparken byggs ska wpd årligen
utbetala Bygdemedel på 25.000 kr/vindkraftverk och år för de verk som placeras i kommunen. Dessutom lägger kommunen också till ytterligare 15.000 kr/vindkraftverk och år. Bygdemedlets syfte är ge ersättning till lokala föreningar så de kan leva vidare och utvecklas.

Här kan du ta del av hela avtalen:

Sidan uppdaterad 2020-09-01 av