Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Ny styrande majoritet

Socialdemokraterna tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna bildar ny majoritet i Malung-Sälens kommun.

S + C + L = sant

Det är nu klart vilka partier som kommer att styra Malung-Sälens kommun under den här mandatperioden. Socialdemokraterna tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna bildar ny majoritet. Tillsammans får man 21 av kommunfullmäktiges 39 mandat.

Skillnaden mot den tidigare mandatperioden är att Vänsterpartiet förlorar sin plats i majoriteten och att Liberalerna tillkommer.

- Det kommer att behöva göras besparingar framöver och jag tror att vi kommer att vara starkare tillsammans än den tidigare majoriteten där Vänsterpartiet inte ställde sig bakom exempelvis varslen, säger Hans Unander, kommunstyrelsens ordförande.

I de diskussioner som föregick den nya majoriteten har man kommit överens om ett antal punkter som kommer att vara vägledande i arbetet. Den överordnade punkten, som ska genomsyra allt annat arbete, är ordning och reda på ekonomin. Kommunens ekonomi och driftsbudget ska komma i balans.

Därutöver kommer majoriteten under mandatperioden att arbeta för bland annat följande:

  • Införa en tydlig stadieindelning i kommunens grundskolor: årskurs F-3 (lågstadium), årskurs 4-6 (mellanstadium) och årskurs 7-9 (högstadium).
  • Digitalisering av verksamheten ska prioriteras. Satsning på rätt system, utrustning, utbildning och support för såväl förvaltningarna och dess personal som de förtroendevalda.
  • Uppmuntra kreativiteten för att skapa förutsättningar att hitta nya lösningar som kan bli både bättre och mer kostnadseffektiva än de nuvarande.
  • Arbeta för ett levande centrum i Malung och en positiv utveckling i kommunens alla byar.
  • Fortsatt arbete med Västerdalsbanan med visionen om en framtida förlängning till Sälen.

Som ett led i besparingarna kommer förste vice ordförande och andre vice ordförandes arvode i kommunstyrelsens arbetsutskott att halveras.

Sidan uppdaterad 2018-10-18 av