• Kontakt

Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

2020-06-30

Vi måste alla hjälpas åt att hålla avstånd för att minska risken för smittspridning. Från och med den 1 juli 2020 ska restauranger, barer och kaféer vidta särskilda åtgärder i enlighet med Lag (SFS 2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen för att minska risken för spridning av covid-19.

Den nya lagen innebär att den som driver ett serverings­ställe ansvarar för att vidta åtgärder för att förhindra spridning av covid-19.

Nytt är också att kommunen, som hittills skött tillsynen, nu också vid behov får meddela de förelägganden och förbud som krävs för att lagen ska följas.

Tidigare har det varit regionens smittskyddsläkare som beslutat om det funnits anledning till en tillfällig stängning.

Det innebär alltså att Miljö- och stadsbyggnadsnämnden utför både inspektioner och fattar beslut om att serveringsställen måste vidta åtgärder eller stänga.

Lagen träder i kraft den 1 juli och upphör att gälla den 31 december 2020.

Ett antal krav måste uppfyllas

De krav som ställs på serveringsställena för att se till att smitta undviks mellan sällskap handlar om utformning av lokaler, organisation och rutiner, till exempel:

  • Se till så att köer och trängsel inte uppstår i och i anslutning till serveringsstället

  • Se till att det är minst 1 meter mellan sällskapen. Gäster och personal ska säkert kunna passera. Även inom sällskap är det bra att kunna hålla visst avstånd.

  • Gästerna måste äta och dricka sittande. Om gästen sitter vid baren gäller minst 1 meters avstånd även där

  • Det ska finnas skriftlig information uppsatt om hur smitta ska undvikas

  • Handsprit eller möjlighet till handtvätt ska finnas

  • Verksamhetsansvarig ska ha en rutin för att utbilda sin personal i gällande lagstiftning

  • Lokalen ska vara utformad så att trängsel undviks, till exempel vid toaletter, spelautomater, bufféer och dylikt

  • Verksamheten ska ha rutiner med till exempel könummer, golvmarkeringar eller att en hovmästare styr placering, så att trängsel undviks

Läs mer om smittskyddsåtgärder för serveringsställen på Länsstyrelsen Dalarnas webbplats genom att Klicka här! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fullmäktigemöte Orrskogen
Sidan uppdaterad 2020-07-02 av