• Kontakt

Nya miljögifter upptäckta på f.d. garveriområdet

Flera markundersökningar har gjorts av miljökonsultföretag på uppdrag av kommunen under 2019/2020 i och omkring det gamla garveriet i centrala Malung.

I höstas hittades föroreningar av miljögiftet PFAS i grundvattnet på garveriområdet. PFAS är ett samlingsnamn för tusentals industriellt framställda kemikalier. De används bl.a. till teflon, flamsäkra produkter och impregnering av tyger och finns i låga halter överallt i vår omgivning. PFAS bryts inte ned i miljön och ämnena har identifierats som hälso- och miljöfarliga vid intag under längre tid, enligt Naturvårdsverket.

Den vanligaste källan för människor att få i sig PFAS är genom dricksvatten och livsmedel, antingen direkt via maten eller indirekt via förpackningen.

Malung-Sälens kommun bedömer att PFAS-ämnena med stor sannolikhet har uppstått från den tidigare produktionen på garveriområdet. Även de externa miljökonsulterna och Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning.

Nedströms älven finns en av kommunens största vattentäkter som förser Malungs tätort med dricksvatten. Därför har kommunen och det kommunala vatten- och avfallsbolaget Vamas hållit tät dialog sedan föroreningarna hittades i grundvattnet vid gamla garveriet.

Vamas tar kontinuerligt prover på vattnet i vattentäkten och de visar inga PFAS-halter i dricksvattnet som levereras från vattenverket. I dagsläget tyder därför inget på att PFAS skulle innebära en risk för dricksvattnet i Malung.

För mer information, kontakta:

  • Gisela Åberg, projektledare Malung-Sälens kommun, 0280-186 87
  • Pär Zars, VA-utredare Vamas, 0280-185 84
  • Pontus Wätterbäck, miljöhandläggare Länsstyrelsen, 010-225 05 17
Sidan uppdaterad 2020-04-02 av