• Kontakt

Nu tas nästa steg för fler järnvägstransporter

2021-08-24

Hans Unander testar att köra loadplaten.

På virkesterminalen i Malungsfors presenterades idag den senaste investeringen; en loadplate för virkespaket, så nu kommer virkesgods fraktas från terminalen i Malungsfors på containrar och vidare ut i Sverige och världen.

- Vi tar nu nästa steg i omställningen för transporter på järnväg. Vi vill visa att det är möjligt att minska användningen av fossila bränslen genom att ersätta lastbilstransporter med tåg och samtidigt öka effektiviteten, säger Joakim Limberg, sales manager vid Fiskarhedens Trävaru AB.

Joakim Limberg, Magnus Larsson, VD, Fiskarhedens Trävaru, Olle Larsson, ordf. Västerdala Terminal och Järnvägsspår, Hans Unander (S), kommunalråd, Ludwig Lövström, försäljningschef, Träfraktkontoret i Göteborg och Svante Altås, sr. sales executive, APM Terminals Gothenburg.

- Det här stärker Västerdalsbanans framtida utveckling och ger en god grund för att bygga järnväg upp till Sälen. Det känns bra att få bort en del tung trafik på våra turisttäta vägar, säger Hans Unander (S).

En god grund för att bygga järnväg upp till Sälen

- Att det nu ges möjlighet för våra företagare i Västerdalarna att transportera gods i containrar har varit lite av en dröm när vi startade arbetet med att rädda Västerdalsbanan, fortsätter Hans Unander.

Tågterminalen i Malungsfors är nu färdig att börja användas för tågtransport av sågade trävaror i containers till hamn. Varje transport till kund ersätter ca 22 lastbilar. Genom containertransporterna minskar totala transportsträckan till kund med ca 4840 km bilväg för varje tåg, vilket ger en minskning av ca 24 500 kg CO2 på hela sträckan till Asien.

Genom utbyggnaden av terminalen, som har utförts med hjälp av Naturvårdsverkets lokala investeringsstöd Klimatklivet och delägarna i Västerdala Terminal och Järnvägsspår, är det
nu möjligt att lasta på tåg tidigare i transportkedjan och närmare industrin Fiskarhedens
sågverk.

Kombinationen järnväg och fartyg är oslagbar

- Kombinationen järnväg och fartyg är oslagbar när det gäller hållbara, pålitliga och effektiva logistiklösningar och vi är väldigt glada över att Träfraktkontoret, Fiskarheden och ONE nyttjar den potential som finns för att skapa en direktlänk från Malungsfors till världsmarknaden, säger Magnus Lundberg, kommersiellt ansvarig på APM Terminals Gothenburg.

Miljövinster:

  • Minskad användning av fossila bränslen genom att lastbilstransporter ersätts med
    tåg, vilket också medför kortare transportsträcka totalt
  • Minskning av CO2 från transporterna
  • På sikt kan motsvarande 22 lastbilar ersättas med tåg för varje transport frånMalungsfors till kund
  • Minskad energiåtgång och effektivare transporter
  • Minskat utsläpp av kväveoxiderna NO och NO2 (NOx)
  • Minskade utsläpp av andra miljöskadliga partiklar från motorolja, avgaser, asfalt o dyl
Sidan uppdaterad 2021-08-24 av