• Kontakt

Nu försvinner högarna vid PD

Nästan precis 5 år efter branden är äntligen alla tillstånd och undersökningar klara på rivningsmassorna ute på Malungs f.d. garveri.

Kommunen har arbetat intensivt under våren tillsammans med länsstyrelsen, Vamas och Naturvårdsverket för att komma fram till en lösning för högarna och nu är det klart.

Fortum Waste solutions börjar veckan efter midsommar att köra bort högarna. De högar som inte är förorenade kommer att köras upp till Vamas och användas i sluttäckningen på Malungs gamla deponi.

De högar som har för höga föroreningshalter körs ned till Fortums godkända mottagningsanläggning för förorenade massor i Norrtorp, Kumla. Arbetena kommer att pågå under några veckor men beräknas vara klart lagom till Dansbandsveckan.

Sedan återupptar kommunen arbetet med att undersöka de delar av fastigheten som inte gått att komma åt pga. högarna.

Kontakta Vamas kundservice på 0280-185 80 för mer information.

Mer att läsa om garveriet finns på hemsidan här.

Sidan uppdaterad 2019-06-20 av