• Kontakt

Militär övning i Rörbäcksnäs

2021-09-23

Den 24 september-2 oktober genomförs en militär övning i Sälen-Rörbäcksnäs. Då kommer ungefär 500 personer från Försvarsmakten att transportera sig och befinna sig i området kring Scandinavian Mountains Airport.

Under den här perioden kommer det därför att vara en hel del militär rörelse i området samt många
militära fordon på vägen, främst på rv 66.

Den militära övningen kommer bland annat att innebära ökad trafik i området inklusive flygtrafik,
brobyggnation över Tandån samt skottlossning med lös ammunition.

Behöver personer som vistas eller bor i området tänka på något särskilt? Nej, allmänheten kan bete
sig som vanligt. Man får visa ”normal” nyfikenhet genom att t.ex. prata med den militära personalen.
Kom ihåg att vara försiktiga i trafiken, precis som Försvarsmakten kommer att vara.

Kontakt med övningsledningen
tel: 072-237 94 53
mail: mrm-drg-gransland@mil.se
Försvarsmaktens växel
08-788 75 00

Sidan uppdaterad 2021-09-23 av