Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Medborgarundersökning inom kort

Vad anser du om hur det är att leva och bo i Malung-Sälens kommun? Det är en fråga som vi hoppas få besvarad under hösten i SCB:s stora medborgarundersökning.

Enkät skickas ut inom kort

Malung-Sälens kommun deltar vartannat år i den medborgarundersökning som SCB genomför. I år deltar sammanlagt 131 kommuner i undersökningen, och sammanlagt 154 000 personer kommer att få en enkät hemskickad till sig, varav 800 är bosatta i Malung-Sälens kommun.

Ju fler kommuner som deltar, desto större är möjligheterna för kommunerna att jämföra sina resultat med andra kommuner med liknande förutsättningar.

För att få bästa kvalitet i undersökningen är det viktigt att så många som möjligt svarar. I enkäten får medborgarna tycka till om arbets- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet. De får också säga hur de upplever den kommunala servicen inom till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Inom kort kommer ett brev att skickas ut till de som valts ut att delta i undersökningen. Den som är med i undersökningen kan själv välja att svara med hjälp av pappersenkäten eller logga in och svara via webben.

Resultaten av höstens undersökning kommer att skickas till de deltagande kommunerna i början av december och den 21 december kommer resultaten att finnas i Statistikdatabasen. Vi kommer även att publicera resultatet av undersökningen här på hemsidan.

Ta del av tidigare undersökningar här.

Sidan uppdaterad 2017-08-16 av