Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Markägarmöte om branden

Inom en snar framtid kommer branden utanför Torgås och Lima att förklaras avslutad. Markägarna övertar då ansvaret för efterbevakningen. En fråga som diskuterades vid ett möte i Limedsforsen under lördagen.

Snart dags för efterbevakning

Under lördagsförmiddagen var de markägare som drabbats av branden nordväst om Torgås och Lima inbjudna till ett informationsmöte i Limedsforsens Folkets Hus, "Bion".

Inledningsvis berättade räddningschef Per Hampus om branden. Upp till 70 personer har samtidigt arbetat med att bekämpa branden.

Inom en snar framtid kommer troligtvis räddningsinsatsen att förklaras avslutad. Det sker när branden är släckt och det inte föreligger någon spridningsrisk. Restvärdeledare Mattias Ermanbrix förklarade inför de 22 markägare som drabbats av branden att efterbevakningen då övertas av markägarna. Håkan Magnil på Malung Sälen Vakt & Service, och som varit involverad i släckningsarbetet, fick av markägarna i uppdrag att organisera efterbevakningen.

Vid mötet diskuterades också försäkringsfrågor. Det poängterades också att det kan vara riskfyllt att vistas i brandområdet då trädens rötter kan ha brunnit upp och att träden plötsligt kan välta. Detta har skett vid flera tillfällen under brandbekämpningsarbetet, tack och lov utan personskador som följd.

På plats under mötet, för att svara på frågor, fanns också kommunalråd Hans Unander, kommunchef Olle Emanuelsson samt representanter från Lima besparingsskog, Dalarnas försäkringsbolag och Länsstyrelsen.

Sidan uppdaterad 2018-07-28 av