• Kontakt

Mångmiljonsatsningar på kommunens grundskolor

2021-03-29

Redan i juni 2019 beslutade ett enigt kommunfullmäktige att förändra skolans organisation genom stadieindelning och nu kommer ett helhetsgrepp tas för att kunna behålla en god kvalitet på vår skolorganisation och utveckla den ännu mer framöver.

I genomförandeplanen som berör södra kommundelen ingår att Blomsterbäcksskolan och Malungsfors skola kommer att blir F-3-skolor medan Lillmon kommer att ha årskurs 4-6 och Centralskolan årskurs 7-9. Lillmoskolan kommer att rivas för att bli en helt ny skola och förhoppningen är att byggstart kan ske hösten 2022.

I norra kommundelen blir Ungärde en F-9-skola, Sälen F-6-skola där årskurs 6 blir kvar på Sälens skola och Rörbäcksnäs blir en F-3-skola från höstterminen 2021. Det betyder att årskurs 4-5 i Rörbäcksnäs då börjar på Ungärde och vi säkerställer att de yngsta barnen går kvar i skolan på
hemmaplan.

Vi satsar på skolorna i våra centralorter Malung, Lima och Sälen samtidigt som vi behåller och värnar om byskolorna i Malungsfors och Rörbäcksnäs.

De närmaste åren gör vi även andra stora satsningar för våra barn och unga i kommunen med bland annat en helt ny simhall och en fullstor idrottshall.

Sofia Söderström (S)
ordförande barn- och utbildningsnämnden

Agneta Åhs-Sivertsen (C)
ledamot barn- och utbildningsnämnden

Jessica Hellström (L)
ledamot barn- och utbildningsnämnden

Torbjörn Martinsson, skolchef, Sofia Söderström, Jessica Hellström och Agneta Åhs-Sivertsen.

Sidan uppdaterad 2021-03-29 av