• Kontakt

Malung-Sälen tar raketkliv i Svenskt Näringslivs ranking

I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner har nu Malung-Sälen utsetts till Årets Raket. Kommunen går från plats 256 av landets kommuner ifjol till plats 98 nu 2019. Ett stort kliv uppåt med 158 placeringar, vilket gör att Malung-Sälen gör den brantaste resan av alla kommuner i Sverige.
– Det är fantastiskt roligt att arbetet vi gör tillsammans med näringslivet ger bra och positiva resultat, säger Hans Unander (S),

Henrik Navjord, regionchef Svenskt Näringsliv Dalarna, Hans Unander (S) och Christina Holback, kommunchef.

Hur har kommunen lyckats ta det här stora klivet uppåt?
– Det är flera faktorer; dels har vi valt att lägga näringslivsfrågor på högsta nivå, alltså att kommunchef och kommunstyrelsens ordförande har högsta ansvaret för kommunens näringslivsfrågor. Vi är också väldigt tillgängliga och tycker att det allra viktigaste är att företagarna får ett konkret svar; JA eller NEJ. Alternativt att när vi lovar att återkomma med svar så gör vi verkligen också det, säger Hans Unander.

Så görs rankingen

Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2019 års ranking bygger dels på en enkätundersökning som presenterades under våren. På en sexgradig skala där 1= Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt, lämnar företagen sin uppfattning om hur man upplever attityder, dialog, service och tillämpning av lagar och regler från kommunen.

Sidan uppdaterad 2019-09-25 av