Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Leder i Sälenfjällen diskuteras på oktobermöte

Malung-Sälens kommun och näringen kommer att träffas för att diskutera underhållet och utvecklingen av lederna i Sälenfjällen.

Inte aktuellt att riva fler leder

Malung-Sälens kommuns verksamhet har stor bredd men med fokus på vård, skola och omsorg. En i sammanhanget måhända lite ”udda” verksamhet har varit att sätta upp kryss och sköta underhållet utefter vissa leder i Sälenfjällen. En verksamhet som kostat cirka 800 000 kronor per år.

Kommunens ekonomiska läge strax före sommaren ledde fram till ett större varsel. En tjänst som påverkades av varslet var tjänsten med ansvar för bland annat underhållet av en del leder i Sälenfjällen. Den enhet inom kommunen som ansvarat för verksamheten har därefter haft en diskussion med bland annat Fjällsäkerhetskommittén och tog beslut om att riva två leder, men också ett par sträckor vid andra leder som går utefter vägar och skidspår. Verksamheten i Sälenfjällen utvecklas hela tiden och att delar av leder rivs och nya växer fram är något som skett under många år. I dagsläget är inte aktuellt att riva några fler leder!

Den 18 oktober kommer representanter för Malung-Sälens kommun, Destination Sälenfjällen, SkiStar och andra aktörer att träffas. På mötet kommer frågan om lederna i Sälenfjällen samt underhållet och utvecklingen av dessa att diskuteras med ambitionen att lösa frågan på längre sikt.

Sidan uppdaterad 2017-10-05 av