Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Krisövning Eldstorm genomförs under onsdagen

I syfte att stärka länets samlade krishanteringsförmåga genomförs onsdagen den 22 november gränsövningen Eldstorm. Krisledningsorganisationen i Malung-Sälens kommun är en av många deltagare i övningen.

För att stärka förmågan att samverka

Övningen Eldstorm utgår från en situation med extremt väder, där en värmebölja på över 30 grader har uppmätts i en veckas tid, och nätterna varit tropiska. Detta har gjort att många personer, främst äldre, drabbats av uttorkning och det råder extrem torka i skog och mark.

Övningen är en regional samverkansövning för att stärka förmågan att samverka över bland annat landsgränsen vid en resurskrävande händelse. Under övningen kommer aktörernas förmåga att upprätta kontaktvägar över kommun- läns- och landsgränser att tränas, men även förmågan att skapa och förmedla en samlad lägesbild. Övningen ska även träna samordningen av tillgängliga resurser och förmågan att samordna information till allmänhet och media.

Övningen genomförs i form av en så kallad simuleringsövning där bland annat kommunens krisledningsgrupp och krisledningsnämnd larmas in och leder arbetet från stora sammanträdesrummet i kommunhuset. Under övningen kommer en speciell övningswebb och mediamodul att användas.

Förutom Malung-Sälens kommun deltar Älvdalen, Eda och Arvika kommun samt Engerdal och Trysil i Norge. Därutöver deltar landstingen i Dalarna och Värmland, polisen, räddningstjänster och det regionala krishanteringsrådet i övningen. På plats i Malung finns även ”motspelet” vilket består av ett 30-tal personer från Dalarna, Värmland och Norge. Länsstyrelsen är ansvarig för övningens genomförande.

Scenariot när övningen tar sin början är följande:

Under flera veckor har ett högtryck från Ryssland mer eller mindre parkerat över Skandinavien med centrum över Värmland, Dalarna och Hedmarks fylke. Högtrycket har resulterat i temperaturer långt över det normala samtidigt som det inte kommit någon nederbörd sedan den 9 juli.

Temperaturer över 30 grader har uppmätts dagligen i länet. Enligt SMHI:s prognoser kommer temperaturerna kommer att ligga kvar på nuvarande nivåer och eventuellt kan det komma ett väderomslag tidigast nästa vecka.

Det råder för närvarande en extrem torka i skog och mark. Brandriskprognosen är just nu satt till 5E vilket är den högsta och det råder eldningsförbud.

I Malung-Sälens kommun har krisledningsnämnden tagit över alla eller vissa nämnders ansvarsområden för att skynda på beslutsprocessen för att lösa de stora akuta ärendena som uppkommit i samband med värmeböljan och effekterna av denna.

Sidan uppdaterad 2017-11-21 av