Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Konstruktivt möte om lederna i Sälen

Den rivna leden mellan Storfjällsgraven och Hemfjällsstugan kommer åter att öppnas till vintern. Ansvaret för drift och arbete med att iordningställa leden delas av de två stugaktörerna.

En kreativ och bra väg framåt

Onsdagen den 18 oktober hölls ett möte mellan bland annat Destination Sälenfjällen och kommunledningen för att diskutera underhållet och utvecklingen av lederna i Sälenfjällen. Det var ett konstruktivt möte i positiv anda som resulterade i en kreativ och bra väg framåt.

Den nu rivna leden mellan Storfjällsgraven och Hemfjällsstugan kommer åter att öppnas till vintern. Ansvaret för drift och arbete med att iordningställa leden delas av de två stugaktörerna. Kommunen bistår med material i form av käppar och ledkryss. Här får alla som vill hjälpa till när markeringarna ska ut.

För att arbeta med frågan på längre sikt har det bildats en arbetsgrupp bestående av kommunen, Länsstyrelsen och Destination Sälenfjällen. Gruppen kommer att titta på framtida prioriteringar, ansvarsfördelning och finansiering av arbetet med lederna.

Se även tidigare nyhet om lederna.

Sidan uppdaterad 2017-10-19 av