• Kontakt

Kompensationsstöd för idrottsföreningar

2020-10-09

Från 15 oktober kan idrottsföreningar ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av Coronakrisen för kvartal 3 (1 juli-30 sept). Ansökan kommer att vara öppen till den 26 oktober kl 12.00.

För mer information om riktlinjer och ansökan:
https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/kompensationsstodtillidrottsforeningar/ Länk till annan webbplats.
Vi erbjuder även digitala informationsträffar där vi går igenom ansökningsprocessen. Efter genomgången finns det möjlighet att ställa frågor.
  • 13 oktober kl 18.00-19.00
  • 15 oktober kl 18.00-19.00
  • 21 oktober kl 12.00-13.00

Träffarna genomförs via Teams. Mer info och länkar:
https://www.rfsisu.se/Dalarna/Nyheter/Egnanyheter/saharsokerdinforeningkompensationsstodforkvartal3 Länk till annan webbplats.

Vid frågor kontakta:
Sidan uppdaterad 2020-10-09 av