Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Kommunen reagerar på polisens öppethållandetider

Polismyndigheten har meddelat att man i sommar kraftigt kommer att begränsa öppettiderna.

- Öppethållandetiderna är redan i dag kraftigt begränsade. Situationen är ohållbar och oacceptabel. Med tanke på vi under sommaren har flera stora evenemang med många besökare anser vi att polisen beslut är felaktigt. Därför har vi skickat en skrivelse till Polismyndigheten och uppmanat dem att snarast ompröva beslutet, säger kommunalrådet Hans Unander.

Skrivelse till Polismyndigheten

Polismyndigheten har den 15 maj meddelat att man behöver begränsa sina öppettider i Dalarna i sådan utsträckning att flertalet receptioner håller helt stängt i sommar under perioden 19 juni till 25 augusti. Det kommer att drabba inte minst kommuninvånare och besökare i Malung-Sälens kommun. Redan i dag är exempelvis Sälen under vintersäsongen regionens ”största stad”, men är en av de resursmässigt minsta polisstationerna.

Med förslaget om sommarstängda polisstationer i kommunen blir det ännu värre. Malung-Sälens kommun önskar med den här skrivelsen få polismyndigheten att ompröva sitt beslut. Vi ser med stor oro på beslutet och menar att beslutet skickar helt fel signaler och snarare indikerar att det är fritt fram för personer med mindre ärliga avsikter under exempelvis de stora evenemang som äger rum i kommunen under sommartid.

Under sommaren i Dalarnas län genomförs det åtskilliga större evenemang med många besökare. Dansbandsveckan i Malung har under vecka 29 sammanlagt cirka 50 000 besökare, och under sommarens Vasaloppsvecka i augusti uppgår antalet besökare i den norra kommundelen till drygt 15 000 personer.

Polisnärvaron i samband med den här typen av evenemang är viktig – dels för att säkerställa ordningen, dels för att skapa och upprätthålla en känsla av trygghet bland boende, besökare och arrangörer. Trots att evenemangen traditionellt sett är att betrakta som skötsamma och relativt förskonade från brottslighet, ser Malung-Sälens kommun det som viktigt och nödvändigt att Polismyndigheten - inom ramen för sitt verksamhetsområde - verkar för att främja ordningen, tryggheten och tillgängligheten runt evenemanget.

Polisstationen i Malung lär ha en viss grundbemanning även under sommaren men Polismyndigheten har ändå valt att låsa dörrarna till polisreceptionen. Vi menar att en polisiär närvaro i samband med evenemangen och öppna polisreceptioner är nödvändig för att kunna svara på allmänna frågor eller ta emot anmälningar ifall något inträffar, exempelvis misshandel, sexuella övergrepp eller parkeringsskador.

Polisreceptionernas öppenhållandetider i vår kommun är redan kraftigt begränsade. Under en längre tid har vi konstaterat att öppenhållandetiderna på samtliga stationer i kommunen kraftigt försämrats. Dagens situation är ohållbar och oacceptabel. Polismyndighetens förslag att då ytterligare begränsa servicen i Västerdalarna och i stället satsa på Mora är obegripligt. Vi menar att det är en felaktig bedömning och avvägning. Polisreceptionen i Malung borde vara öppen minst en dag i veckan under sommaren så att exempelvis våra medborgare kan hämta ut sina nya pass här i stället för att behöva tvingas åka till Mora.

Mot denna bakgrund uppmanar Malung-Sälens kommun Polismyndigheten att snarast ompröva sitt beslut!

Sidan uppdaterad 2017-06-09 av