Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Kommunala badplatser i sommar

Kommunen ställer i ordning två kommunala badplatser i sommar: Bullsjöns badplats och Hustjärn. Bullsjöns bassäng är dock stängd på grund av att omfattande åtgärder först måste göras för att kunna garantera vattenkvaliteten.

Kommunala badplatser

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att inför sommaren 2017 ställa i ordning två kommunala badplatser: Bullsjöns badplats och Hustjärn. Lokaliseringen av en tredje badplats belägen i den norra kommundelen utreds vidare av fritidsenheten.

Fritidsenheten söker nu kontakt med personer eller föreningar som kan ge information kring följande, tidigare kommunala, badplatser:

Öje badplats, Ellingdammen, Perjostjärn, Kvickertjärn, Gorrtjärn, Horrmunds badplats, Tyngsjö, Rysjön och Acksjön.

Om det finns intresse för att behålla badplatserna i annan regi än kommunal så ta kontakt med kommunen snarast via e-post kultur@malung-salen.se. Under hösten kommer arbetet med att avveckla ovanstående badplatser att inledas.

Bullsjöns bassäng

Tyvärr kommer inte Bullsjöns bassäng att öppna denna sommar. Anläggningen har många år på nacken och omfattande åtgärder behöver göras, dels för att vattenkvaliteten ska hålla den standard som Socialstyrelsen kräver för ett riskfritt bad ur hälsosynpunkt, och dels för att säkerställa en god arbetsmiljö för personalen.

Besök gärna någon av de övriga tempererade utomhusbassänger som finns i kommunen: Hagabadet i Yttermalung, Äråbadet i Lima och Tjärnhedens bassäng i Berga by, Sälen.

Skinnarbadet öppnar igen måndagen den 21 augusti 2017.

Sidan uppdaterad 2017-07-05 av