Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Innan du gör en brasa under Valborg

Valborgsmässoafton är i antågande och då är det dags att tänka på vad som gäller vid eldning på din tomt eller fastighet.

Tänk på detta innan du eldar

Innan du eldar en större brasa ska du alltid anmäla det till räddningstjänsten först, på telefonnummer 0280-182 60. Detta för att bland annat undvika onödiga utryckningar. Det gäller året runt.

  • Du eldar alltid på eget ansvar.

  • All eldning är förbjuden om brandriskprognosen är 4, 5 eller 5E. Det är upp till den som ska elda att ta reda på prognosen för sitt område.

  • Eldning ska ske under kontrollerade former (tänk på avstånd till byggnader, vindriktning, avlägsna torrt gräs runt eldplatsen).

  • Både släckredskap och larmmöjligheter ska finnas till hands.

  • Elda bara med ris och grenar, inte tryckimpregnerat trä. Använd inte bensin eller någon annan brandfarlig vätska när du ska tända bålet.

  • Man får inte elda annat material såsom sopor, plast, däck eller virke. Blöta löv, mossa eller annat naturligt material bör inte heller eldas eftersom det bildar väldigt mycket rök.

  • Utanför detaljplanerat område kan man få elda sådant avfall som grenar, kvistar och löv året runt under förutsättning att det kan ske utan olägenheter för hälsa eller miljö.

  • Verksamheter som i sin verksamhetsutövning får avfall som består av kvistar och löv får ej elda detta utan skall transportera detta till avfallsanläggning alternativt kompostera.

Kom ihåg – Kolla gärna med grannar om lämplig plats för eldning så ni alla trivs.

Trevlig valborg!

Sidan uppdaterad 2018-04-29 av