Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Information från kommunen

2020-10-29

En förtroendevald och medarbetare i Malung-Sälens kommun har åtalats för olovlig försäljning av alkohol.

Tingsrättsförhandlingarna hölls den 20 oktober och domen presenterades den 29 oktober.

Den förtroendevalda frias från åtalspunkten och behåller sina uppdrag i kultur- och fritidsnämnden och kommunfullmäktige.

Tjänsten som handläggare på kommunens överförmyndarenhet, som personen har och har haft i flera år, behålls.

Kommunen uttalar sig inte ytterligare i ärendet.

Sidan uppdaterad 2020-10-29 av