• Kontakt

Information ang. covid-19

2020-04-23

Sedan coronaviruset började sprida sig i Dalarna har Malung-Sälens kommun haft beredskap och arbetat utifrån att även vi kunde få konstaterade fall, vilket vi nu har fått.

En brukare inom vår kommunala verksamhet har nu konstaterats smittad av covid-19 och vårdas nu på Falu lasarett.

Vi har en kontinuerlig dialog med smittskyddsenheten vid Region Dalarna för rådgivning och följer givetvis deras rekommendationer.

Som en extra försiktighetsåtgärd har personal som träffat brukaren uppmanats att stanna hemma i 14 dagar för att minska risk för smitta.

Vi fortsätter givetvis vårt arbete med förebyggande insatser för att hindra smittspridning och all vårdpersonal följer de basala hygienrutinerna i varje kontakt med brukare. Vårt viktigaste uppdrag är att förhindra smittspridning hos våra äldre, sköra personer, men självklart också personalen.

På grund av patientsekretessen kommer vi inte lämna ut ytterligare uppgifter kring det här ärendet.

Sidan uppdaterad 2020-04-23 av