Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Infomöte om obligatorisk e-fakturering

Den 1 april 2019 träder en ny lag ikraft vilket innebär att alla leverantörer till kommunen måste skicka e-faktura. Den 22 januari genomförs ett informationsmöte om vad den nya lagen innebär.

Anmälan senast den 18 januari

Den 1 april 2019 träder den nya lagen om e-fakturering till följd av offentlig upphandling ikraft.

Enligt denna lag ska alla leverantörer till kommuner, landsting, regioner, kommunala och statliga bolag samt statliga myndigheter skicka e-fakturor. Lagkravet gäller alla inköp som utförs av offentlig sektor efter den 1 april 2019, oavsett belopp. Avtal om inköp som slutits innan den 1 april omfattas inte.

Vad gäller efter 1 april 2019?

  • PDF-fakturor är inte godkända som e-fakturor.
  • Fakturorna ska skickas enligt en ny elektronisk standard, om inte annan standard överenskommits.
  • Den nya europeiska standarden som ska användas i Sverige är den så kallade PEPPOL BIS fakturan.
  • Det finns möjlighet att använda PEPPOL:s nätverk för kommunikation, det förenklar för både leverantörer och köpare.

På informationsmötet den 22 januari klockan 09.00-10.00 kommer vi att berätta om:

- Vad innebär lagkravet i praktiken?

- Vad innebär det för mig som inte idag har möjlighet att sända e-fakturor?

- Vad innebär att en ny europeisk standard finns och hur förhåller sig den till Svefakturan som är brett använd i Sverige?

- Vad är den nya kommunikationen PEPPOL?

Informationsmötet är en Webb-TV utsändning. Via en länk som kommer i ett mail, efter anmälan om deltagande, kopplar man upp sig och kan se informationen direkt på webben eller efteråt om det passar bättre. Det kommer också finnas möjligheter att ställa frågor via webbTV/chat-funktionen.

Tid: Tisdagen den 22 januari klockan 09.00 till 10.00

Plats: Webb-TV utsändning

Anmälan görs via anmälningslänk senast den 18 januari:

- till anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster -

Länk till sändningen skickas ut med bekräftelsen.

Finns frågor, vänligen maila e-handel@digg.se, info@skl.se eller lena.jerreman@skl.se

Mer informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om lagkravet, e-fakturastandard med mera.

Sidan uppdaterad 2019-01-10 av