• Kontakt

Höjning av inkomsttak för maxtaxan

2021-12-27

Varje år beräknar Skolverket vad inkomsttaket och högsta avgiften för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem
ska vara.

Fr.o.m. 1 januari 2022 höjs inkomsttaket för maxtaxan från 50 340 kr per månad till 52 410 kr per månad.

Läs mer på vår sida om Avgifter och Regler >>>

Sidan uppdaterad 2021-12-27 av