Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Heta diskussioner under dialogmötena

De senaste veckorna har det genomförts sju dialogmöten runt om i kommunen för att diskutera förslaget till ny avfallstaxa. Synpunkterna som förts fram ska nu övervägas av de politiska partierna innan frågan avgörs vid kommunfullmäktiges sammanträde i mars.

Stundtals heta diskussioner

De senaste veckorna har Vamas och Malung-Sälens kommun arrangerat sju dialogmöten kring den nya avfallstaxan. Det har varit välbesökta möten med stundtals heta diskussioner och många frågor. Syftet med mötena har å andra sidan varit att lyssna på de synpunkter som medborgarna har kring avfallstaxan.

Kommunalrådet Hans Unander har inlett mötena med att ”det är väl ingen hemlighet att avfallstaxan är en het fråga, i media, på sociala medier och vid kundkontakter med Vamas”.

- Frågan ägs nu av oss politiker och den ska avgöras av kommunfullmäktige. Det är därför viktigt att vi får signaler om hur ni tänker och vad ni har för synpunkter.

Hans Unander har samtidigt flaggat för att kommunfullmäktige troligtvis inte kommer att hinna avgöra ärendet vid sammanträdet i februari utan först den 26 mars. Anledningen är att man vill skapa utrymme för att hinna diskutera frågan ordentligt inom de politiska partierna innan frågan avgörs.

Förslag till ny avfallstaxa

Vid dialogmötena har även Vamas vd Björn Sjögren redogjort för rollfördelningen mellan Vamas och politiken. Han har förtydligat att taxor och andra avgifter beslutas av kommunfullmäktige.

- Det är sedan vi i Vamas som är utförare. Vi är en stor turistkommun och många fritidshus ägs av personer som inte är mantalsskrivna här. Det kostar att ta hand om avfallet och det finansierar vi genom avgifter och taxor, inte via skatter. En stor del av vår verksamhet är också styrd av regler och lagar.

Vid mötena har Josefine Lissbol, chef för återvinningstjänster, presenterat det nya förslaget till avfallstaxor. Ett förslag som Vamas styrelse ställt sig bakom.

Josefine Lissbol har poängterat att man behöver hålla isär begreppen. Det finns en ”hämtningsavgift” som ska finansiera insamlingen av hushållsavfall, matavfall och restavfall (”allt som slängs under diskbänken”) som läggs i kärl och hämtas vid fastigheten eller vid en central uppsamlingsstation. Avgiften är rörlig och bestäms utifrån hur ofta man har hämtning. För permanentboende eller fritidshus föreslås hämtningsavgiften sänkas om man sorterar sitt avfall och väljer hämtning av restavfall var 8:e vecka (matavfall var 14:e dag). Hämtningsavgiften har förändrats för att möjliggöra en reducering av kostnaden för hämtning till de kunder som sorterar sitt avfall.

Avgifterna för de som har hämtning av avfall vid en central uppsamlingsstation föreslås bli mer enhetliga och för många lägre än i dag.

Grundavgiften finansierar återvinningscentralerna

Det finns tre återvinningscentraler i kommunen där man kan slänga grovavfall, farligt avfall och elavfall. Insamlingen, transporten och behandlingen av avfallet finansieras av en ”grundavgift” som betalas av alla hushåll och verksamheter som omfattas av renhållningsskyldighet. I grundavgiften ingår även kostnaden för ledning, planering, egenkontroll, administration och kundservice.

I dag måste den som har ett fritidshus betala en grundavgift på 602 kronor per år och fritidshus för att finansiera återvinningscentralerna. Den största förändringen som gjorts i förslaget är att fritidsboenden har delats upp i två kategorier, "Fritidshus standard" och "Fritidshus enkel", där bostadens standard avgör nivån på grundavgiften.

Den som har ett hus med rinnande vatten och ”riktig” toalett (Fritidshus standard) föreslås få en grundavgift på 831 kronor vilket är en höjning med 229 kronor jämfört med i dag.

Den som däremot har ett enklare hus utan rinnande vatten och exempelvis mulltoa eller utedass (Fritidshus enkel) föreslås få en grundavgift på 290 kronor per år, en sänkning med 312 kronor jämfört med i dag.

Det är kring den sistnämnda avgiften diskussionerna har varit som hetast, och moderatorn (kommunchefen Olle Emanuelsson) har haft ett styvt jobb med att fördela ordet för att undvika att alla pratar i mun på varandra under mötena.

Många förslag har förts fram

Många har uppfattningen att det inte borde utgå någon grundavgift alls ifall man exempelvis har en fäbodstuga och redan betalar en grundavgift för sitt permanentboende (”vi har ju betalat”). Några anser att de som har fritidshus i Sälen borde betala mer.

Det har även förts fram förslag om att fastighetens taxeringsvärde skulle kunna användas för att avgöra grundavgiftens storlek. Och det har framförts önskemål om att få ta del av hur Vamas ekonomi ser ut för avfallshanteringen (se redovisning i dokument nedan).

Vid mötena har förutom medborgare och fritidshusägare även fritidspolitiker deltagit. Ett stort tack till er alla som slutit upp vid mötena och framfört er mening! Förslaget till en ny avfallstaxa kommer nu att diskuteras inom de politiska partierna innan frågan avgörs i kommunfullmäktige. Ni som inte haft möjlighet att delta vid något av mötena, ta gärna kontakt med er ”egen” politiker och framför era synpunkter.

Dokument

Avfallstaxan - populärversionPDF

Förslag till avfallstaxa i siffrorPDF

Förslag till avfallstaxa i textPDF

Vamas budget - populärversionPDF

Sidan uppdaterad 2018-01-26 av