Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Håll koll på dricksvattnet vid översvämning

Om du har en enskild avloppsanläggning eller dricksvattenbrunn är det viktigt att du har koll på dina anläggningar när vattennivåerna sjunker.

Hur ska jag säkerställa mitt dricksvatten och min avloppsanläggning vid översvämning?

Viktigt att tänka på för dig som har enskild avloppsanläggning och/eller dricksvattenbrunn i samband med översvämning. Det är viktigt att ha koll på sina anläggningar även när vattennivåerna sjunker.

Vid funderingar angående din enskilda avloppsanläggning eller dricksvattenbrunn kan du kontakta miljökontoret, telefon 0280-183 90.

Enskilt avlopp

Om ditt enskilda avlopp helt eller delvis har legat under vatten, eller om det har stått vatten nära anläggningen, uppmanar miljökontoret fastighetsägaren att kontrollera anläggningens funktion.

Titta i slamavskiljaren

Det är viktigt att du som fastighetsägare har koll på nivån i avloppsanläggningen!

Är vattennivån över ut- och/eller inloppsröret alternativt ovan mellanväggarna i slamavskiljaren finns det risk för slamflykt och att slam leds ut i den efterföljande reningen (exempelvis infiltrationen). Om slam leds ut i den efterföljande reningen kan denna sätta igen och sluta fungera som avsett.

Försök minska belastningen på anläggningen vid höga nivåer i slamavskiljaren. Om slamavskiljaren är överfull och det fortsätter att tillföras avloppsvatten kan detta tryckas baklänges upp i huset beroende på förhållandet mellan anläggningen och bostadshuset.

Titta i luftningsrör

Kontrollera så att det inte står vatten upp i luftningsrören. Ha koll så att nivån i slamavskiljaren inte stiger vid vatten i luftningsrören.

Anledningen till att det står vatten i luftningsrören kan komma av att det är höga vattennivåer i omgivningen, men även om den efterföljande reningen inte fungerar. Om vattnet i luftningsrören beror av höga vattennivåer i omgivningen bör nivån sjunka i takt med att vattnet i omgivningen sjunker.

Tömning

Om mycket slam har samlats i den sista kammaren, där utloppsröret är beläget, rekommenderas att detta tas bort så det inte leds ut i den efterföljande reningen.

Vamaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan kontaktas vid behöv av slamsugning, telefon: 0280-185 80.

Dricksvattenbrunn

Om du har en enskild dricksvattenbrunn på fastigheten, och denna helt eller delvis har legat under vatten eller det har stått vatten nära anläggningen, rekommenderar miljökontoret att du kontrollerar denna.

Om du misstänker att det har trängt in vatten i brunnen rekommenderar miljökontoret att du tar ett mikrobiologiskt prov och skickar in det för analys för att kontrollera om dricksvattnet är ”tjänligt” (drickbart). Är du osäker på dricksvattenkvaliten rekommenderas att vattnet kokas innan du dricker det.

Sidan uppdaterad 2018-05-14 av