• Kontakt

Granskning detaljplan polishus Sälen 

2020-10-28

Välkomna på granskningsmöte
På grund av coronapandemin kommer det endast finnas möjlighet för ett visst antal deltagare och det finns därför möjlighet att delta vid två olika tider.

Tid: Torsdagen den 29 oktober, kl. 18.00-19.00 alternativt kl. 19.00-20.00
Plats: Centrumhuset, Sälen

 

Den 28 oktober inleddes granskningstiden gällande detaljplanen för ny polisstation i Sälen.

Planområdet är beläget strax norr om centrumhuset i Sälen. Syftet med detaljplanen är att skapa arbetsplatser för fler poliser i kommunen. Befintliga lokaler är inte tillräckliga för framtida utveckling av verksamheten. Detaljplanen möjliggör för utvecklingen av polisverksamheten samt byggnation av en ny polisstation i Sälens by.

Granskningstiden är 28 oktober 18 november 2020 och under den perioden finns kompletta planhandlingar tillgängliga på biblioteket i Sälen och kommunhuset i Malung, under ordinarie öppettider.

Mer info finns på kommunens hemsida under: Pågående planering

Sidan uppdaterad 2020-10-28 av