• Kontakt

Fyrverkerier - vad gäller här?

2021-12-28

På nyår är det många som vill fira in det nya året med fyrverkerier, men det är viktigt att vara försiktig och visa stor hänsyn.

I Malung-Sälens kommun har vi inga särskilda lokala föreskrifter för fyrverkeri-restriktioner, utöver vad som står i Ordningslagen.

Ordningslagen 1993:1617: Pyrotekniska varor får inte användas utan tillstånd av Polismyndigheten, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.

Det innebär att om du tänkt använda dig av fyrverkerier, ska du försäkra dig om att det inte finns risk att människor, eller egendom (t.ex. djur och/eller fastigheter) kan komma till skada till följd av fyrverkerierna. Det innebär också att det krävs tillstånd att använda fyrverkerier på allmän plats eller i samband med en allmän tillställning.

Om du planerar att använda dig av fyrverkerier på nyårsafton, bocka av denna checklista för att minimera risken att ditt nyårsfirande orsakar skada:

  • Du har fyllt 18 år
  • Du är ej en del av en allmän tillställning
  • Du är på privat mark
  • Du använder dig av varor som du får hantera (se MSB föreskrift MSBFS 2019:1 med bilagor)
  • Du har försäkrat dig om att varken människor eller egendom kan komma till skada
  • Du använder sunt förnuft och använder ej fyrverkerier t.ex. i närheten av gårdar med djurhållning
  • Du visar hänsyn och använder dig bara av fyrverkerier vid tolvslaget

Kom ihåg att du, genom användning av fyrverkerier, är ytterst ansvarig och kan bli polisanmäld utifall dessa skulle orsaka skada för människor eller egendom.

Sidan uppdaterad 2021-12-28 av